امثال امسال 4

از این ستون به اون ستون چقدر دیگه راه مونده ؟

/ 5 نظر / 13 بازدید
Gape

اونقدر که اندام شما منبسط بشه برادر![نیشخند]

مریمی

اینجوری که تو از پاییز گفتی حتمن 3ماهه دیگه از راه باقی مونده! حالا با شتر بین دو ستون را طی می نمایید یا با موتور؟!‌هان؟؟![نیشخند]

مریمی

اینجوری که تو از پاییز گفتی حتمن 3ماهه دیگه از راه باقی مونده! حالا با شتر بین دو ستون را طی می نمایید یا با موتور؟!‌هان؟؟![نیشخند]

رها

می گن آب که از این ستون گذشت، چه یک وجب چه صد وجب!