ای دوست نما

رفیق بی کلک،مادرت.

/ 5 نظر / 8 بازدید
بیش فعال

یه را کم داره. رفیق بی کلک مادرت را

رها

از کامنت نفر قبلی خیلی خنده ام گرفت!

سوماپا

منم همین که رها گفت [خنده]

رها

دیگه اینجا نیستی اصلا؟